مجموعه آموزش استاد با توجه به نیازهای روز افزون افراد برای یاد گیری برنامه ها و کار های که برای ورود به بازار کار و حتی تشکیل یک کسب و کار جدید نیاز است بر آن شد تا بستری فراهم اورد برای تمام افراد در هر نقطه ای از کشور که کسانی که در نقاط محروم کم امکانات هسنتد از بازار کار عقب نباشند آموزش دروس دانشگاهی که در دانشگاه یاد می دهند همه ما می دانیم برای ورود به بازار کار لازم است ولی کافی نه.

ما در این مجموعه خواستیم تا افراد برای ورود به بازار کار و یاد گرفتن مهارت های که می تواند آنها را برای یک کسب و کار و بدست آوردن در آمد از آموزشهای که دیده اند راهنمایی و آموزش دهد حالا مهم نیست که در مراکز شهر های بزرگ باشند و یا در مناطق که امکانات یاد گیری مثل استاد و مراکز آموزشی کم باشد واقعا چرا باید کسی که در نقاط که امکانات یاد گیری کم است بدون شغل بماند برای هم ما این مجموعه را راه اندازی کردیم و هدف ما یادگری همه افراد بود در تمام مناطق و با این کر در شهرستان ها هم کار گسترش پیدا می کند

ما حتی بعضی از آموزشها را رایگان قرار دادیم تا مهارت افراد در زمینه کاریشان بیشتر شود و این به رشد جامعه و توسعه اقتصاد کمک شایانی می کند

در این مجموعه آموزشی ما از کسانی که مهارت در زمینه خواصی دارند درخواست کردیم تا آموزش های خود را در سایت منتشر کنند مانند اساتید و دانشجویان در تمامی مقاطع و حتی کسانی که مهارت در زمینه کار آفرینی داشته و توانسه اند که شغل و کاری ایجاد نمایند این مجموعه یک آموزشگاه باز در اختیار همه میباشد که تمامی افراد در هر زمینه میتونند به راحتی از شغل و مهارت خود فیلم تهیه کنند ودر اختیار کسانی که نیاز دارند قراردهند.

چند مثال که بیشتر آشنا بشوید .

مثلا کسی در محلی استخدام شده و ورد و اکسل بلد هست ولی بعد از استخدام کارفرما در بعضی مواقعه ممکن است از این فرد کار فتوشاپ بخواهد حالا اگرفرد بخواهد یاد نگیرد ممکن است به راحتی با شخص دیگری جای گذین شود و اگر هم بخواهد یاد بگیرد باید کلی وقت برای رفتن به کلاس و مبلغ زیاد هم برای آموزش به هدر بدهد ولی با دریافت آموزش هم در وقت و هم در هزینه خیلی صرفه جوی کرده است.

یا کسی که پرورش مرغ زده وحالا موفق شده اگر شخصی بخواهد این دار را انجام دهد یا باید کلی وقت و هزینه براب آموزش مصرف کند و یا برود جای حداقل چند ما به صورت کارگر اموزش ببیند که اصلا به صرفه نیست چون او فردی که شما پیشش رفتید از اول با شکستهای مشکلاتش همراه او نبودب در مقطعی با این مرغ داری همراه هستید پس کلی زمان و هزینه از دست می رود و به نتیجه نمیرسید .ولی اگر فردی که قبلا این کار را انجام داده بیاید از مشکلات و شکسته و موفقیتهای کل کاری خود به شما بگوید و تمام آموزشهای این کار را به شما در قالب چند ساعت دیدن فیلم یاد بدهد دیگر شما هم کار را می دانید هم تجربه های آن شخص را که به مشکل خورده تکرار نمی کنید.

شعارما  : آموزش برای همه یکسان