درباره استاد

مرتضی رهبر
کارشناس ارشد حسابداری
ده سال سابقه کار مالی و مالياتی
مدير مالی شرکت حسابداری ماهان
مدرس ارشد نرم افزار هلو ، سپيدار همکاران سيستم ، حقوق و دستمزد و مباحث مالياتی گزارش فصلی ، ارزش افزوده ، ماليات حقوق و اجاره، اظهارنامه مالياتی اشخاص حقيقی و حقوقی

مهارت ها

نرم افزار هلو
نرم افزار سپیدار